Specjalizujemy się w renowacji hal przemysłowych, silosów oraz konstrukcji stalowych! Na tej podstronie znajdziesz wszelkie informacje na temat renowacji obiektów przemysłowych, wpływu korozji na metal, środowisk atmosferycznych korozji oraz dowiesz się w jaki sposób zapewniamy kompleksowe i profesjonalne usługi renowacji dla przemysłu. Nasze doświadczenie pozwala nam na szybkie i skuteczne działanie w tym sektorze, jednocześnie dbając o wysoką jakość wykonywanych prac. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem poniżej.

Co zrobić aby dach odzyskał swoje dawne właściwości i wygląd. Trzeba go wymienić?

Malowanie przemysłowe to proces nanoszenia specjalnych powłok na powierzchnię przedmiotów lub obiektów, w celu ochrony przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi tj. woda, słońce, wysokie temperatury, mróz, śnieg i grad. Stosujemy farby jedno- i dwuskładnikowe o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, co pozwala na wytrzymałość powłok w trudnych warunkach przemysłowych.

Przygotowanie podłoża to kluczowy etap renowacji. Musi on zostać przeprowadzony zgodnie z normami ISO 8501-1, które określają poziomy czystości powierzchni i wymagania dotyczące przygotowania powierzchni przed malowaniem.
Norma PN-ISO 8501-1 dotyczy przygotowania powierzchni metalowych przed malowaniem, natryskiem powłok lub innymi procesami powlekania. W ramach tej normy powierzchnie metalowe są podzielone na cztery klasy czystości: Sa 1, Sa 2, Sa 2,5 i Sa 3. Istnieją również trzy klasy oceny powierzchni dla każdej klasy czystości: St 2, St 3 i St 3,5.

Klasy czystości powierzchni metalowej (Sa):

 • Sa 1: Oczyszczanie przez zwykłe szorowanie i czyszczenie. Na powierzchni metalowej mogą pozostać pojedyncze zanieczyszczenia, takie jak kurz, olej lub tłuszcz. Ta klasa czystości jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą, która nie wymaga wysokiej jakości oczyszczenia.

 • Sa 2: Oczyszczanie przez szorowanie i czyszczenie przy użyciu narzędzi mechanicznych, takich jak szlifierki lub szczotki. Powierzchnia metalowa powinna być oczyszczona z większości zanieczyszczeń, takich jak rdza, farba i zanieczyszczenia organiczne. Na powierzchni metalowej mogą pozostać pojedyncze fragmenty rdzy lub zanieczyszczenia organiczne. Ta klasa czystości jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą, która wymaga niskiej jakości oczyszczenia.

 • Sa 2,5: Oczyszczanie przez szorowanie i czyszczenie przy użyciu narzędzi mechanicznych, takich jak piaskowanie lub szlifowanie. Powierzchnia metalowa powinna być oczyszczona z większości zanieczyszczeń, takich jak rdza, farba i zanieczyszczenia organiczne. Na powierzchni metalowej mogą pozostać pojedyncze fragmenty rdzy lub zanieczyszczenia organiczne, ale tylko w ilościach, które nie wpłyną na trwałość powłoki. Ta klasa czystości jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą, która wymaga umiarkowanej jakości oczyszczenia.

 • Sa 3: Oczyszczanie przez piaskowanie lub strumieniowe czyszczenie wodą lub parą. Powierzchnia metalowa powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak rdza, farba i zanieczyszczenia organiczne. Ta klasa czystości jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą, która wymaga wysokiej jakości oczyszczenia.

Klasy oceny powierzchni (St):

 • St 2: Na powierzchni metalowej mogą pozostać pojedyncze widoczne zanieczyszczenia, takie jak kurz, olej lub tłuszcz, ale ich ilość i wielkość muszą być ograniczone, a powierzchnia metalowa musi być wyrównana. Ta klasa oceny powierzchni jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą lub powłoką, która nie wymaga bardzo gładkiej powierzchni.

 • St 3: Na powierzchni metalowej nie może pozostać żadne widoczne zanieczyszczenie, ale drobne wgłębienia i niedoskonałości są dopuszczalne. Ta klasa oceny powierzchni jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą lub powłoką, która wymaga gładkiej powierzchni.

 • St 3,5: Na powierzchni metalowej nie może pozostać żadne widoczne zanieczyszczenie, a wszelkie drobne niedoskonałości muszą być wypełnione i wyrównane. Ta klasa oceny powierzchni jest stosowana, gdy powierzchnia metalowa będzie malowana farbą lub powłoką, która wymaga bardzo gładkiej powierzchni.

Ważne jest, aby zastosować odpowiedni poziom czystości i oceny powierzchni w zależności od rodzaju powłoki i jej wymagań, aby zapewnić jej jak największą trwałość. Przed przystąpieniem do renowacji należy również upewnić się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, a wszelkie zanieczyszczenia, brud oraz tłuszcze zostały usunięte, aby uniknąć problemów związanych z przyleganiem powłok i ich trwałością.

Ważnym elementem dla tej normy jest odtłuszczanie i mycie, które ma na celu usunięcie zanieczyszczeń i warstw niepożądanych substancji. W tym procesie zachodzą różne reakcje chemiczne, które zależą od rodzaju zanieczyszczeń i używanych środków czyszczących. Na przykład, podczas odtłuszczania zachodzi reakcja chemiczna między cząsteczkami detergentu a tłuszczem, co prowadzi do emulgacji tłuszczu i łatwiejszego jego usunięcia z powierzchni.

Czynnikiem wpływającym na skuteczność odtłuszczania i mycia jest pH używanych środków czyszczących. Właściwe pH pomaga w skutecznym usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni, a nieodpowiednie pH może prowadzić do powstania osadów lub pozostawienia resztek substancji czyszczącej na powierzchni, co może wpłynąć negatywnie na jakość przygotowania podłoża przed malowaniem.

Poziom czystości powierzchni powinien być dopasowany do wymagań konkretnego projektu malarskiego, a wybór odpowiedniego poziomu czystości powinien być oparty na zrozumieniu warunków środowiskowych, które mogą wpłynąć na trwałość i wygląd powłoki malarskiej.

ISO 8501-1 określa również metody oceny czystości powierzchni metalowej, które obejmują metody wizualne oraz instrumentalne. Metody wizualne obejmują porównanie powierzchni z wzorcem czystości, a metody instrumentalne obejmują pomiar grubości powłoki farby i inne techniki pomiarowe.

W przemyśle malarskim stosowanie norm jest powszechne, ponieważ zapewniają one spójne i jednoznaczne kryteria jakości przygotowania powierzchni przed malowaniem. W procesie malowania przyczyniają się do uzyskania trwałych, estetycznie wykonanych powłok malarskich i zapobiec problemom związanym z odpryskiwaniem, odkształcaniem lub korozją.

 

Czym jest korozja?

Korozja to proces niszczenia metali, który powstaje w wyniku reakcji chemicznych z otaczającym środowiskiem.
Korozja jest procesem nieodwracalnym, który powoduje degradację metalu poprzez jego reakcję z substancjami w środowisku. To proces elektrochemiczny, który zachodzi pomiędzy metalami a ich otoczeniem. W reakcji elektrochemicznej, elektrony przepływają między różnymi częściami metalu, a sam metal ulega rozpuszczeniu, co prowadzi do utraty jego właściwości. Wzór chemiczny reakcji korozji metalu to:

M → M^z+ + ze^-

gdzie M oznacza metal, z oznacza liczba ładunku na metalu, z+ oznacza kation metalu, e- oznacza elektrony.

dlaczego i jak powstaje korozja?

Korozja jest spowodowana przez różne czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, kwasowość, zanieczyszczenia chemiczne, a także różne rodzaje procesów chemicznych, takie jak utlenianie i redukcja. Na przykład, w przypadku utleniania metalu żelaznego w obecności wody, tworzą się jony Fe^2+ i Fe^3+ zgodnie z następującymi reakcjami:

Fe → Fe^2+ + 2e^-

O_2 + 2H_2O + 4e^- → 4OH^-

Fe^2+ + 2OH^- → Fe(OH)_2

2Fe(OH)_2 + 1/2O_2 → Fe_2O_3·H_2O

Jony Fe^2+ i Fe^3+ wraz z wodą tworzą rdzę, która jest produktem korozji metalu żelaznego. W przypadku innych metali, korozja może być spowodowana przez inne czynniki, ale zawsze jest to proces, który prowadzi do utraty masy i właściwości metalu.

EN ISO 12944-1 definiuje sześć kategorii korozyjności atmosfery, które określają środowisko, w którym konstrukcja będzie się znajdować i jakie poziomy ochrony przed korozją należy zastosować. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych kategorii:

 • Kategoria C1: Bardzo niska korozyjność atmosfery – środowiska suche i bezagresywne, takie jak pomieszczenia zamknięte z ogrzewanymi instalacjami. Konstrukcje wystawione na działanie takiej atmosfery wymagają tylko minimalnej ochrony przed korozją.

 • Kategoria C2: Niska korozyjność atmosfery – środowiska z niewielkim zanieczyszczeniem chemicznym, takie jak biura, sklepy i pomieszczenia mieszkalne. Konstrukcje wystawione na działanie takiej atmosfery wymagają podstawowej ochrony przed korozją.

 • Kategoria C3: Średnia korozyjność atmosfery – środowiska miejskie z umiarkowanym zanieczyszczeniem chemicznym, takie jak obszary przemysłowe z małym ruchem pojazdów i niewielką emisją gazów. Konstrukcje wystawione na działanie takiej atmosfery wymagają ochrony przed korozją o średnim poziomie.

 • Kategoria C4: Wysoka korozyjność atmosfery – środowiska miejskie lub przemysłowe z dużym ruchem pojazdów i dużą emisją gazów, takie jak obszary przemysłowe, lotniska lub nabrzeża. Konstrukcje wystawione na działanie takiej atmosfery wymagają zaawansowanej ochrony przed korozją.

 • Kategoria C5: Bardzo wysoka korozyjność atmosfery – środowiska agresywne, takie jak wybrzeża z dużą ilością soli, przemysł chemiczny lub elektrownie jądrowe. Konstrukcje wystawione na działanie takiej atmosfery wymagają bardzo zaawansowanej ochrony przed korozją.

 • Kategoria CX: Ekstremalnie wysoka korozyjność atmosfery – środowiska szczególnie agresywne, takie jak kwaśne deszcze, przemysł chemiczny lub petrochemiczny, a także obszary morskie i nabrzeża, gdzie występują trudne do kontrolowania warunki, takie jak wiatr, fale i skoki temperatury. Konstrukcje wystawione na działanie takiej atmosfery wymagają najwyższego poziomu ochrony przed korozją

Usunięcie korozji jest niezwykle ważne, ponieważ prowadzi ona do trwałej utraty właściwości mechanicznych i wizualnych metalu. Powierzchnia metalu pokryta rdzą może tracić swoją nośność, zwiększać tarcie między elementami, zwiększać zużycia maszyn, osłabiać konstrukcje nośne i całe obiekty.

Malowanie

Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do malowania. W naszej firmie stosujemy farby jedno- i dwuskładnikowe o wysokiej jakości, takich producentów jak Sika, CIN, Sherwin Williams, PPG czy Hempel.

Przemysłowe farby jedno i dwuskładnikowe mają wiele zalet w malowaniu hal i konstrukcji obiektów przemysłowych, w tym:

Podsumowując, renowacja hal przemysłowych, silosów i konstrukcji stalowych wymaga zastosowania odpowiedniej technologii malowania przemysłowego oraz przestrzegania norm dotyczących przygotowania powierzchni. W tym celu stosuje się klasy czystości powierzchni metalowej oraz klasy oceny powierzchni. Przygotowanie podłoża jest kluczowym etapem w renowacji, ponieważ wpływa na trwałość powłok oraz ich odporność na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne. Dlatego też należy skorzystać z usług specjalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i umiejętności w zakresie renowacji obiektów przemysłowych.

icon

Zadzwoń do nas+48 530 496 294

icon

Masz pytania?Pozostaw kontakt

icon

Darmowa wizualizacjaSprawdź

Poniżej przedstawiamy państwu naszą galerię z malowania dachów.

Sprawdź również pozostałą oferte

Skontaktuj się z nami

Czekamy na państwa pytania od poniedziałku do soboty, w godzinach 7.00 – 21.00

  Zobacz miasta gdzie działamy

  Gdzie nas znajdziesz?